Aktuálne informácie

 • Milá bežkyňa, milý bežec!

  Ako je zvykom, tradičné ukončenie bežeckej sezóny sa koná vždy v rámci ONA+ON behu. 38. ročník ONA+ON behu sa tento rok bude konať 5. novembra 2023 v jesennom viedeňskom Prátri.

  NOVINKA: ONA+ONA & ON+ON 

  Aby si si ľahšie našiel/našla svojho bežeckého buddyho, otvárame na prianie mnohých, rôzne párové konštelácie. Jesennú atmosféru tohto preteku si tak budeš môžeš so svojou najlepšiou kamarátkou/kamarátom, partnerom alebo partnerkou, rodinou, kolegom alebo kolegyňou. 

  Časový limit nie je stanovený. Vítaní sú všetci bežci a bežkyne, ktorí majú radosť z behu. Podmienkou je len aby mal každý bežec so sebou - bez ohľadu na pohlavie - svojho bežeckého buddyho.

  Či ONA+ONA, ON+ON alebo ONA+ON – ukončite s nami (a inými bežeckými pármi) túto bežeckú sezónu!

  Dátum: Nedeľa, 5. november 2023

  Čas štartu: 10.00 hod.

  Miesto: Viedeň, Prater Hauptallee/Práterská hlavná alej, Höhe Stadionbadparkplatz

  Vzdialenosť: 8km pre každý pár, teda 4km pre ŇU alebo pre NEHO

  Trať: beží sa 1km smerom k letohrádku (Lusthaus), otočka, späť na štart/cieľ, následne 1km smerom k Praterstern-u, opäť otočka a späť na štart/cieľ.

  Každý bežecký pár sa môže slobodne rozhodnúť, kto z páru poštartuje ako prvý a kto bude finišovať. Predanie štafety prebieha podaním rúk bežcov v zóne striedania. Trať je bez dopravy a zabezpečená traťovými komisármi. 


  "V príjemnej atmosfére nechať odznieť bežeckú sezónu."

   Ilse Dippmannová a Andreas Schnabl, usporiadatelia

Registrácia

 • Maximálny počet účastníkov: 

  1.800 párov 

  Online registrácia je spustená!

  Zaregistruj sa teraz!

  Nie si si istá/istý, či tvoja registrácia prešla? 

  Som prihlásená/ý?

  Štartovné

  na účastníka ročník 2004 a starší ročník 2005 a mladší  
  do 24. septembra 2023 19,- €  13- €  

  do 15. októbra
  2023

  21- €

  15,- €

   
  do 1. novembra
  2023
   23,- € 17,- €  

  Dodatočné prihlásenie: + 3,-  k najvyššiemu štartovému poplatku.

  Za dodatočnú zmenu údajov účtujeme 7,- 

  Platba štartového poplatku

  • Platobnou kartou (Visa, Master-/Eurocard, Diners Club)
   Prosíme o zadanie kompletných údajov majiteľa karty.
  • Pomocou SEPA platby.

  Pozor:

  • Pri neúčasti z akéhokoľvek dôvodu nie je možné odstúpiť od štartovného a nevzniká nárok na jeho vrátenie.
  • Náklady spojene so spätným uhradením peňazí neznáša organizátor.
  • Dvojitá registrácia bude 2x účtovaná.

   

 • Časomiera

  Časomiera: PENTEK timing GmbH

  BEZ ČIPU NIE JE MOŽNÁ ČASOMIERA:
  BEZ ČASOMIERY NIE JE MOŽNÉ HODNOTENIE JEDINCOV ANI PÁROV!

  Bežci, ktorí nedisponujú vlastným čipom, si čip môžu zapožičat.
  Firma Pentek ponúka možnosť zapožičania čipu za poplatok vo výške 4,- €. Zelený čip sa dá zapožičať v piatok a v nedeľu v rámci výdaju štartových čísel.

  VRÁTENIE ZAPOŽIČANÉHO ČIPU

  Po preteku vhoď čip do boxu na čipy. Boxy sa nachádzajú v zóne striedania a vo VIP klube Ernst-Happel štadióna.

  Časomiera a čip je registrovaná na konkrétne meno osoby, preto je čip neprenosný. Čip je digitálne spojený s údajmi bežca/kyne. Použitie cudzích čipov vedie k vylučeniu z výsledkovej listiny!

  Pokiaľ chceš využiť vlastný čip, prosím zadaj pri registrácií číslo tvojho čipu.

  Kontrola registrácie 

  Pár dni po registrácií skontroľuj, či tvoja gistrácia  prebehla v poriadku.

Hodnotenie párov

 • ONA + ON

  ONA + ONA

  ONA+ ON 

  Hodnotenie párov

  • Partneri I ONA + ON 
  • Rodina I ONA + ON 
  • Priatelia a kolegovia* I I ONA + ON 
  • ONA + ONA 
  • ON + ON

  * Páry ktoré sú si príbuzné - napr. babka/dedko - vnúča, teta - synovec, strýko - neter, krstná mama/otec - krstňa, bratranec - sesternica, atď.,  ako aj páry ako napr. kolegovia z práce, združenia, atď.

   

 • Vekové kategórie (spoločný vek)

  Ocenené budú všetky páry umiestnené od 1. do 3. miesta každej vekovej kategórií.

  PARTNERI I ONA + ON

  39 a mladší
  40 - 69
  70 - 99
  100 - 129
  130 a starší

  RODINA I ONA + ON

  19 a mladší
  20 - 39
  40 - 69
  70 - 99
  100 - 129
  130 a starší

  PRIATELIA A KOLEGOVIA I ONA + ON

  19 a mladší
  20 - 39
  40 - 69
  70 - 99
  100 - 129
  130 a starší

 • Vekové kategórie (spoločný vek)

  Ocenené budú všetky páry umiestnené od 1. do 3. miesta každej vekovej kategórií.

  ONA + ONA

  19 a mladší
  20 - 39
  40 - 69
  70 - 99
  100 - 129
  130 a starší

  ON + ON

  19 a mladší
  20 - 39
  40 - 69
  70 - 99
  100 - 129
  130 a starší

Príjazd

A parkovanie

Verejná doprava:

S metrom U2 na zástavku STADION a následne ca ca. 200m pešo cez námestie Olympiaplatz priamo k miestu konania.

Autom:

Príjazd cez A23 - zjazd Handelskai - ulica Meiereistraße - parkovanie možné na parkovisku Stadionbad v bezprostrednej blízkosti miesta podujatia.

Pozor: Príjazd cez most Stadionbrücke alebo Prater Hauptallee je počas víkendov (sobota 0.00 hod. až do nedele 24.00 hod.)  zakázaný všeobecným zákazom premávky (POZOR: červená na semafóre platí)!

Program

piatok, 3. Novembra 2023

13.00 - 18.00 hod.

Výdaj štartových čísel
obchodné centrum GALLERIA - 1 poschode
Landstraßer Hauptstrape 99-101
1030 Viedeň

Nedeľa, 5. November 2023

08.00 - 9.00 hod.

Výdaj štartových čísel v stane Erste Bank 
v blízkosti štartu a cieľa

09.30 hod. Warm Up
10.00 hod. Štart
11.20 hod. Oceňovanie víťazov
Ceny pre víťazov sú predávané priamo na mieste. Dodatočné vyzdvihnutie po skončení podujatia nie je možné. 
12.10 hod. Zlosovanie

V prípade možnosťi, prosíme o vyzdvihnutie  štartových čísel už v piatok. 

Trať

8 KM PRE PÁR

4 KM PRE OSOBU

Štart ONA + ON behu sa nachádza na hlavnej aleji v Prátri / Prater Hauptallee na úrovni parkoviska Stadionbadparkplatz. Beží sa 1 km smerom k letohrádku / Lusthaus, nasleduje otočka späť smerom k štartu/cieľu. Následne sa beží 1 km smerom k Praterstern a opäť späť na štart/cieľ.
Podľa ľubovôle môže ONA alebo ON buď štartovať alebo "finišovať". Predanie funguje pomocou tľapnutia do dlaní v zóne striedania. Trať je bez premávky, zabezpečená traťovými komisármi. Rovinatá trať je vhodná aj pre začiatočníkov.

Plán trate - PDF (download)

 

FAQS

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY TÝKAJÚCE SA ONA + ON BEHU

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na: office@sie-er-lauf.at

 • Koľko km sa beží a aký je priebeh tímového behu?

  Každý pár beží spolu 8km. Rozdelíme to na dvoch bežeckých buddies, tak beží 4 km ONA alebo 4km ON. Najprv beží bežec/bežkyňa číslo jeden, potom bežec/bežkyňa číslo dva  - bežci nebežia spolu. Predanie prebieha podaním rúk bežckého páru v zóne striedania. V zóne striedania je časomiera pozastavená. Obaja bežia rovnakú trať.

  Aké je vedenie trate?

  Trať je rovinatá a vhodná aj pre začiatočníkov. Pretek sa koná v Prátri na hlavnej aleji – Prater Hauptallee (štart sa nachádza na úrovni parkoviska). Beží sa 1 km smerom k letohrádku (Lusthaus), nasleduje otočka, späť smerom k štartu/cieľu, 1 km smerom k Praterstern, otočka a späť smeromo k štartu/cieľu. Trať je bez premávky, zabezpečená traťovými komisármi.

  Je stanovené vekové obmedzenie?

  Nie vekový limit nie je stanovený. Je na uvážení rodičov alebo zákonných zástupcov, či dieťa dokáže zabehnúť 4km trať.

  Prihlásili sme sa, ako zistíme, či všetko prebehlo v poriadku?

  Na našej stránke pod "Bin ich registriert" môžete zistiť či vaše prihlásenie prebehlo v poriadku. Online kontrola registrácie.

   

 • Výdaj štartových čísel - kde a kedy dostaneme svoje štartové číslo?

  Výdaj štartových čísel a čipov sa uskutoční v piatok, 3. novembra 2023v čase od 13:00 do18:00 hod. miesto prezentácie bude včas oznámené. V deň podujatia, v nedeľu, si bežci môžu vyzdvihnúť svoje štartové podklady v čase od 08:00 do 09:00 v priestore štartu/cieľu (Prater Hauptallee - úroveň štadióna, 1020 Viedeň). 

  Odporúčame ti, vyzdvihnúť štartové podklady už v piatok! Štartové čísla sa vydávajú len po pároch. Každý pár dostane štartové podklady pre neho a pre ňu a jeden štartový balík. Pri vyzdvihnutí nemusia byť prítomný obaja bežci - stačí ak si poštartové podklady príde ONA alebo ON.

  Nemám vlastný čip.

  Pokiaľ  nemáš vlastný čip, môžeš si v rámci výdaja štartových čísel v piatok a v nedeľu čip zapožičať.  Spoločnosť Pentek Timing si za zapožičanie čipu účtuje 4,90 €. Čip sa dá zapožičať aj pri registrácií na mieste alebo prezentácií v piatok alebo sobotu. Taktiež za poplatok € 4,90​.

 • Vrátenie zapožičaného čipu

  Po behu môžeš vhodiť čip do na to určeného zberného boxu. Zberné boxy sa nachádzajú v zóne striedania.

  POZOR: bez čipu - žiadna časomiera - žiadne hodnotenie párov!

  Zapožičateľný čip a jeho upevnenie na topánke

  Aby sme mohli zabezpečiť meranie času na preteku, je správne upevnenie čipu kľúčové!

  Zapožičaný čip je tzv.  'Greenchip' spoločnosti Pentek Timing.

  Greenchip upevni na šnurovaní bežeckej topánky - stačí ak čip zahákneš za šnúrky alebo si ho suchým zipsom upevníš o kotník. Háčiky na čipe umožňujú rýchle upevnenie a uvoľnenie čipu po skončení preteku. Prosím zahákni pravý aj ľavý háčik za šnurovanie - takto sa čip nebude môcť počas behu uvoľniť zo šnurovania.

  Čip vo vrecku alebo pod. časomieru NESPUSTÍ.

   

 • Príchod a parkovanie

  Verejnou dopravou:

  Vlakom z hlavnej stanice až na zástavku Stadtlau, odtiaľ metrom U2 až na zaśtavku STADION a následne ca. 200m pešo cez Olympiaplatz až k miestu podujatia.

  Autom:

  Príjazd cez A23 - zjazd Handelskai - ulica Meiereistraße - parkovanie možné na parkovisku Stadionbad v bezprostrednej blízkosti miesta podujatia.

  Pozor: Príjazd cez most Stadionbrücke alebo Prater Hauptallee je počas víkendov (sobota 0.00 hod. až do nedele 24.00 hod.)  zakázaný všeobecným zákazom premávky (POZOR: červená na semafóre platí)!

  Úschovňa vecí?

  Úschovňa bude k dispozícií v limitovanom rozsahu. Úschovňa – biely kontajner ženského behu sa nachádza v priestore štartu/cieľa

   

Zóna striedania/predanie:

 1. Prvý bežec štartuje smerom k letohrádku (Lusthaus) otočí sa pri km 1, beží smerom Praterstern (malou slučkou cez parkovisko), otočí sa krátko po km 3 a beží späť k štartu/cieľu. Ona/On prebehne cez cieľovú líniu a čip dá impulz časomiere. Za cieľovou líniou stoja bežci v zóne striedania, zoradení do blokov podľa štartového čísla (podľa značenia). Tľapnutím si sa predá štafeta a druhý bežec beží tú istú trasu.
 2. Aby sme zabránili zraneniam, bude časomiera v zóne striedania vypnutá. Teda čas, ktorý budeš potrebovať k prestriedaniu resp. predaniu štafety nebude započítaný do vášho výsledného času. Takto odpadne zbytočný stres pri striedaní, a navyše bude možné k párovému hodnoteniu vyhotoviť aj hodnotenie jednotlivcov na 4 km. V momente ako prebehne druhý bežec cez cieľovú líniu čip vyšle signál - takto bude získaný končený čas.
 3. Tľapnutie nemôže prebehnúť pred cieľom. Ak sa tak stane vyšle nesprávny čip signál pre časomieru. V tomto prípade nie je možné pár hodnotiť.
 4. Druhý bežec musí počkať v zóne striedania na predanie, nemôže bežať naraz s prvým bežcom!
 5. Prosím, dbaj najmä na to, že bežci, ktorý práve nebežia a majú čip upevnený o topánku nesmú prekročiť podložku na štarte/cieli, v ktorej je umiestnená časomiera. 

 Download - mapa zóny striedania

 • Občerstvenie

  V cieľovom priestore bude čakať na každého bežca cieľový nápoj.

  Každý rok máme pre všetkých bežcov a bežkyne prichystaný Gatorade a horúci čaj. Špeciálny servis pre našich štartujúcich aby po vbehnutí do cieľa "nevychladli" príliš rýchlo. 

  Šatňa a sprchy

  Sprchy a šatne sa nachádzajú v Ernst-Happel štadióne (sektor E). Sprchy sú otvorené v čase od 09.00 hod do 12.00 hod.

  Oceňovanie víťazov vo VIP klube

  Po skončení behu ťa čaká na dvoch podlažiach VIP klube Ernst-Happel štadióna oceňovanie víťazov. Pre bežcov, ich rodinu a priateľov je pripravená príjemná atmosféra aj skvelá gastronómia v podaní Lehner´s Eventgastronomie. Okrem rezervovaných stolov bude k dispozícií ešte ďalších 400 miest!

  Ako sa dostanem k výsledkom a osobnému diplomu?

  Link k výsledkom nájdeš po skončení behu na našej stránke. Priamo vo výsledkovej listine môžeš veďla svojho mena kliknúť na ikonku so symbolom diplomu. Týmto spôsobom si môžeš  diplom hneď  vytlačiť. Poobede budú výsledky zavesené aj vo vstupe do VIP klubu.

 • Aké kategórie sú hodnotené?

  Hodnotené sú nasledovné kategórie:

  • Spriatelené páry
  • Páry bez sobášneho listu (POT) 
  • Súrodenecké páry
  • Manželské páry
  • Pár rodič a dieťa
  • "Dáko" príbuzný pár
  • Kolegovia (zo školy t.j žiaci, združenia a práce)

  V každej kategórií, budú hodnotené aj vekové kategórie. Bližišie informácie nájdeš v bode "kategórie"/hodnotenie.

 

Podmienky účasti
Ona + On beh

ONA+ON beh je podujatím Österreichischen Frauenlauf GmbH, Barmherzigengasse 17/5/69, 1030 Viedeň, Rakúsko.

Nasledujúce podmienky účasti upravujú obchodné vzťahy medzi účastníčkou/účastníkom a spoločnosťou Österreichische Frauenlauf Gmbh (organizátor) a platia pre všetky účastníčky ONA+ON behu. V každom prípade je rozhodujúca verzia týchto podmienok účasti platná v čase registrácie.

A. PRAVIDLÁ PRETEKOV

A.1. Na pretekoch sa môžu zúčastniť všetky osoby, ktoré sa riadne zaregistrovali u organizátora prostredníctvom registračného systému, ktorý na tento účel poskytol organizátor.

A.2. Podujatie a preteky sa konajú za každého počasia. Organizátor si však vyhradzuje právo zrušiť preteky predčasne alebo počas pretekov, napríklad v prípade „hroziaceho nebezpečenstva“ bez nároku na akúkoľvek náhradu štartového poplatku. (napr. búrka, vyššia moc, teroristická hrozba, atď.)

A.3. Účasť na pretekoch s použitím dopravných prostriedkov alebo iného športového náradia akéhokoľvek druhu, ktoré môže ovplyvniť bezpečnosť alebo zdravie účastníčok/účastníkov, návštevníkov alebo orgánov organizátora, napr. inline korčule, bicykle, kolobežky atď., nie je povolená.

A.4. Z bezpečnostných dôvodov nie je povolené používať invalidné vozíky alebo handbiky, sprevádzať na bicykloch, inline korčuliach, kolobežkách a iných dopravných prostriedkoch a nie je povolený ani vstup s detskými kočíkmi a zvieratami.

A.5. Používanie nordic walking palíc je možné len na pretekoch Nordic Walking. Beh s nordic walking palicami nie je z bezpečnostných dôvodov povolená.

A.6. Sprevádzanie osôb, ktoré nie sú zaregistrované na preteky, nie je povolený. Výnimkou sú bežkyne s preukázateľným zdravotným postihnutím, ktoré v záujme svojej bezpečnosti potrebujú sprievod. Tieto bežkyne /bežci si môžu ako sprievodcu bezplatne zaregistrovať jednu osobu bez ohľadu na pohlavie. Registráciou získava sprevádzajúca osoba len právo sprevádzať postihnutú bežkyňu kvôli jej podpore a bezpečnosti, ale nemá právo na ďalšie služby organizátora.

A.7. Musí sa dodržať rozdelenie štartových blokov pridelené organizátorom (podľa štartového čísla).

A.8. Osobné oficiálne štartové číslo sa nesmie meniť (zmenšovať, prehýbať, prelepovať atď.) a reklamná potlač nesmie byť neviditeľná alebo nerozpoznateľná. Osobné štartové číslo sa nosí na prednej strane trupu. 

A.9. Odovzdanie osobného štartového čísla tretej strane bez súčasnej zmeny údajov nie je povolené a povedie k diskvalifikácii. Upozorňujeme, že štartové číslo slúži na identifikáciu v prípade núdze!

A.10. Pokyny organizátora a jeho príslušne oprávnených a určených orgánov sa musia bezpodmienečne dodržiavať.

A.11. Nedodržanie jedného alebo viacerých vyššie uvedených bodov 3. až 10. bude mať za následok diskvalifikáciu účastníčky/účastníka. Poverené a určené orgány organizátora sú oprávnené kedykoľvek vylúčiť účastníčky z pretekov, diskvalifikovať ich a poslať ich preč z trate alebo miesta konania, ak porušujú tieto pravidlá, narúšajú riadny priebeh podujatia alebo ohrozujú bezpečnosť ostatných účastníčok, návštevníkov alebo orgánov organizátora.

A.12. Organizátor, ním poverené a viditeľne označené orgány alebo zamestnanci ním poverenej zdravotníckej služby sú oprávnení v prípade výskytu príslušných zdravotných príznakov zakázať účasť alebo znemožniť pokračovanie v účasti na podujatí v záujme ochrany účastníčky.

A.13. Pri všetkých pretekoch bude meranie času vykonávať spoločnosť PentekTiming GmbH pomocou „čipového systému“. Na tento účel potrebuje každá účastníčka „čip na meranie času“. Ak účastníčka nemá vlastný „ChampionChip“, v rámci registrácie sa automaticky zaregistruje zapožičaný čip. Poplatok za prenájom spoločnosti PentekTiming GmbH je 4,90,- EUR a bude účtovaný spolu so štartovným pri registrácii. Bez čipu nie je možné merať čas. Bez merania času nie je možná klasifikácia jednotlivca a/alebo tímu.

B. REGISTRÁCIA

B.1. Registrácia je možná len prostredníctvom online registračného systému na adrese www.sie-er-lauf.at alebo prostredníctvom oficiálneho registračného formulára poštou (P.O. Box 1006 Viedeň) alebo faxom (+43 1 7138786-16). Registrácie e-mailom, telefonicky alebo osobne nebudú akceptované.

B.2. Aktuálny štartový poplatok je videteľný platné štartovné si môžete pozrieť na adrese www.sie-er-lauf.at. Túto sumu je možné zaplatiť za všetky typy registrácie kreditnou kartou (Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club), bankovým prevodom „SOFORT“ (len pre rakúske bankové účty) alebo jednorazovým inkasom (+ 1,5 EUR za transakciu). Pri registrácii prostredníctvom online registračného systému sa priame inkaso uskutoční prostredníctvom spoločnosti Hobex AG. V prípade, že inkaso nebude akceptované, účastníčka pri registrácii poskytne súhlas, aby organizátor na požiadanie poskytol spoločnosti Hobex AG celé meno, adresu a dátum narodenia účastníka.

B.3. Registrácia na ONA +  je v každom prípade záväzná. V prípade zabránenia účasti akéhokoľvek druhu alebo neúčasti, ktorej dôvod nie je na strane organizátora alebo spoločnosti poverenej organizáciou a realizáciou, nie je možné odstúpenie od registrácie a nevzniká nárok na vrátenie štartovného. Zrušenie registrácie alebo zmluvy zo strany registrovanej účastníčky podľa § 18 ods. 1 bod 10 rakúskeho zákona o predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (nem. skratka FAGG) je vylúčené. To znamená, že štrnásťdňové právo na odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru je vylúčené.

B.4. Bankové poplatky vyplývajúce z nesprávnych, neúplných alebo nečitateľných údajov budú účtované účastníčke.

B.5. Z organizačných dôvodov nie je možné vylúčiť dvojité registrácie. V tomto prípade nevzniká je nárok na vrátenie štartovného. Zmenu mena a údajov je možné vykonať za správny poplatok vo výške 7 EUR.

B.6. Organizátori si vyhradzujú právo na zníženie počtu účastníkov/účastníčok podľa vlastného úvaženia z organizačnźch dôvodov. Registrácie prekračujúce definovaný limit môžu byť organizátorom odmietnuté. Zohľadnenie registrácie prebieha podľa dátumu registrácie.

B.7. Po uzávierke predbežnej registrácie 1. novembra 2023  bude každej/každému účastníčke/účastníkovi e-mailom zaslané potvrdenie registrácie Tento dokument je potrebné priniesť so sebou vo formáte pdf na smartfóne/tablete alebo vo vytlačenom formáte na výdaj štartového čísla. Štartové číslo si musí účastníčka/účastník vyzdvihnúť osobne v riadnom čase určeným organizátorom. Prevzatie štartovných dokumentov je povolené len po predložení potvrdenia o registrácii (vo formáte pdf alebo vo vytlačenom formáte) a občianskeho preukazu s fotografiou. Prebranie podkladov inej osoby je možné len so splnomocnením a kópiou osobného dokladu tejto osoby.

B.8. Vyzdvihnutie štartových podkladov je možné výhradne počas víkendu podujatia (3. A 5. Novembra 2023) na mieste konania podujatia. Účastníčke/účastníkovi nevzniká žiaden nárok na prevzanie nevyzvihnutých podklady a darčekových predmetov od sponzorov a partnerov podujatia v inom čase.

B.9. Organizátor je oprávnený diskvalifikovať alebo vylúčiť z podujatia účastníčky, ktoré pri registrácii vedome poskytli nepravdivé informácie o osobných údajoch súvisiacich s hodnotením ich športového výkonu a/alebo podliehajú zákazu činnosti zo strany národnej alebo medzinárodnej federácie alebo NADA alebo WADA a/alebo im už bol uložený zákaz činnosti za dopingový priestupok na dobu dlhšiu ako 6 mesiacov a/alebo porušili antidopingový zákon platný v danom čase.

B.10. Ak sa osoba účastniaca sa preteku, ktorá nespĺňa kritériá účasti a/alebo spĺňa kritériá, ktoré môžu viesť k diskvalifikácii alebo vylúčeniu, napriek tomu zaregistruje akoukoľvek formou (online, písomne alebo formou skupinovej registrácie) na ONA + ON behu, medzi touto osobou a organizátorom nevznikne žiadna právne platná zmluva.

B.11. Vyhlásenia registrovaných účastníčok musia byť zaslané písomne poštou na adresu (Österreichischer Frauenlauf GmbH, Barmherzigengasse 17/5/69, 1030 Viedeň) alebo e-mailom na office@oesterreichischer-frauenlauf.at.

C. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI


C.1. Registráciou na Ona+On beh akceptuje každá/každý účastník vylúčenie zodpovednosti organizátora za škody akéhokoľvek druhu. Organizátor nenesie zodpovednosť za škody na majetku alebo finančné straty s výnimkou prípadov úmyselného konania a hrubej nedbanlivosti.

C.2. Organizátor je oprávnený, v prípade potreby aj povinný, podujatie čiastočne alebo úplne zmeniť, odložiť, zrušiť, obmedziť alebo ukončiť z dôvodu vyššej moci, v prípade konkrétneho ohrozenia účastníčok/účastníkov, návštevníkov alebo verejnosti, z dôvodu úradných požiadaviek, či opatrení alebo z iných závažných dôvodov. V týchto prípadoch nie je organizátor povinný poskytnúť náhradu štartového poplatku. Účastníčky/účastníci musia akceptovať a nasledovať všetky oficiálne úradné požiadavky alebo príkazy organizátora po oznámení e-mailom a na webovej stránke podujatia.

C.3. V prípade vyššej moci, úradného zrušenia alebo úradných obmedzení si organizátor vyhradzuje právo presunúť všetkých alebo časť účastníčok/účastníkov (fyzických) pretekov na virtuálne preteky. V prípade, ak je počet účastníkov fyzickej/ých preteku/kov obmedzený, rozdelenie sa uskutoční podľa dátumu a času registrácie na pretek.

C.4. S výnimkou škôd spôsobených úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti organizátorom alebo orgánmi poverenými organizátorom, nenesie organizátor žiadnu zodpovednosť za veci odovzdané a uložené účastníčkami/účastníkmi do oficiálnej úschovy oblečenia, ktorú ponúka organizátor.

C.5. Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravotné riziká účastníčky/účastníka v súvislosti s účasťou na Ona+On behu. Každá/každý účastníčka/učastník je zodpovedná/ý za to, aby si vopred nechala skontrolovať svoj zdravotný stav u lekára.

C.6. Organizátor si vyhradzuje právo odmietnuť účasť na Ona + On behu osobám v záujme ich vlastnej ochrany, ak je vopred oboznámený s existujúcimi zdravotnými problémami týchto osôb a tieto osoby by podľa názoru organizátora účasťou na Ona + On behu podstupovali ďalšie zdravotné riziká. V tejto súvislosti je organizátor tiež oprávnený získať od týchto osôb lekárske potvrdenie o tom, že ich účasť neohrozuje ich zdravie.

C.7. Účastníčka/účastník je povinná/ý informovať sa pravidelne pred podujatím, najneskôr však v deň samotného podujatia, o poveternostných podmienkach (kontaktovaním meteorologickej služby), v prípadných zmenách v priebehu podujatia upozorneniami na webovej stránke alebo v e-mailoch organizátora.

D. OSOBNÉ ÚDAJE

D.1. Registráciou každá/ý účastníčka/účastník súhlasí s elektronickým uchovávaním poskytnutých osobných údajov a údajov potrebných na spracovanie platby na účely organizovania a realizovania podujatia.

D.2. Pri registrácii účastníčka/účastník súhlasí s tým, že časť osobných údajov (meno, priezvisko, rok, štátna príslušnosť, tím/klub, vzdialenosť a čas) bude zverejnená v štartových a výsledkových listinách na internete, v oficiálnej výsledkovej knihe a na výveske na mieste podujatia.

D.3. Fotografie, filmové záznamy a rozhovory s účastníčkou/účastníkov vyhotovené v súvislosti s účasťou na Ona + On behu môže organizátor použiť, šíriť a zverejniť bez nároku na odmenu v rozhlase a televízii, tlačených médiách, na internete, sociálnych sieťach, v reklame, knihách, fotomechanických reprodukciách – filmoch, video kazetách atď.

D.4.  Registráciou účastníčka/účastník súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s podujatím zo strany organizátora poštou a e-mailom. S výnimkou dôvodov uvedených v bodoch A.11. a B.2. neprebieha žiadne ďalšie poskytovanie osobných údajov tretím stranám.

E. PODMIENKY PRE JEDNORAZOVÉ INKASÁ

Podmienky jednorazového inkasa: Sumy, ktoré sa majú odpísať z účtu, nie sú z hľadiska výšky limitované. Banka, ktorá vedie účet, je oprávnená vrátiť inkasá, najmä ak na účte nie sú požadované peňažné prostriedky. V takom prípade bude príjemca platby upozornený. Čiastočné platby sa neplatia. Banka, ktorá vedie účet, je oprávnená tento príkaz už nevykonať, ak na účte nie sú požadované peňažné prostriedky. V takom prípade bude príjemca platby upozornený. Postúpením príkazu príjemcovi nevzniká pre banku, ktorá vedie účet, žiadna zodpovednosť. Proti inkasu uskutočnenému v rámci tohto príkazu nemôže klient vzniesť voči banke, ktorá vedie účet, žiadne námietky. Námietky týkajúce sa právneho úkonu, na ktorom je založené inkaso, sa riešia priamo medzi klientom a príjemcom platby. Táto objednávka je odvolateľná. Odvolanie príkazu platí od jeho prijatia bankou, ktorá vedie účet. Klient musí zároveň oznámiť príjemcovi platby. Inak platia „Všeobecné obchodné podmienky rakúskych úverových spoločností“ v najnovšom znení. V prípade neúčasti sa štartovné nevracia.

 

 

 

Video bežecká výzva pre dvoch!

Video impresie 2022

Ponor sa do deja

DEJINY ONA+ON BEHU 38 rokov párového behu

 • Keď beží ONA a ON ...

  ONA +ON beh patrí k tradičnému ukončeniu bežeckej sezóny. Už roky láka nadšené bežeckéh páry, k spoločnému bežeckému výkonu a hodnoteniu. 10. novembra 2013 zaznel už po 30. štartový výstrel pre ONA + ON beh vo viedenskom Prátri.

  1984 ako všetko začalo

  Pôvodný nápad skrsol v zime v roku 1983/84 v hlave Susanne Undeutschovej a Hansovi Ringhoferovi bývalému viedeňskému majstrovi v behu na dlhé trate a Leopoldovi Kaschovi,  bývalému riditeľovi ľahkej ateletiky a klubu Cricket-Wien. Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo zorganizovať podujatie, s ktorým by si aj organizátori spravili radosť.

  „Trošku íny pretek, v ktorom nejde len čisto o umiestnenie ale hlavne o to dobre sa zabaviť s bežeckým partnerom a nechať odznieť tvrdú bežeckú sezónu“  spomina Leopold Kascha.

  Táto myšlienka odôvodňuje aj neskoro stanovený termín v novembri. S radosťou zo spoločného behu by mala byť ukončená každá sezóna, pretože v porovnaní s minulosťou ešte pred 30timi rokmi neboli preteky v zimných mesiacoch vôbec samozrejmé.

  V minulosti mali muži prednosť, tí sa starali o štart kým dámy mali v hľadáčiku cieľový šprint – preto sa tento beh Cricket klubu voľakedy volal „On-a-Ona-beh“. Aj keď si už každý pár môže zvoliť vlastnú stratégiu – rokmi overený recept na úspech „4km pre ňu – 4km pre neho“ ostáva väčšinou zachovaný.

  Bežec Hans Ringhofer rád spomína: „V porovnaní s ostanými pretekmi, podá bežec ešte o trošku lepší výkon, aby umožnil aspoň aký taký nádskok. Ja osobne som bol vždy  motivovaný bojovať až do posledného metra.“ To, že sa každý bežec pokúša podať svôj najlepší výkon aby zanechal dobrý dojem na svoju bežeckú partnerku je samozrejmé.


  BeH je Skvelý, IN a vhodný pre každý vzťah!"

  Ilse Dippmannová & Andreas Schnabl,
  Pár & usporiadatelia

 • Niečo medzi športovou a spoločenskou udalosťou...

  ..  už vtedy bol tento beh takto nazvaný. Od začiatko svojej existencie patril k pevných bodom každého športového roka a bežeckéj scény. Vtedy aj dnes si všetky rakúsky špičkový bežci dávali dobrý pozor na to aby tento beh nepremeškali: Dietmar Millonig, Michael Buchleitner, Helena Javorniková, Andrea Mayrová, Andreas Stitz, Renate Reingruberová, Manuel Kronschläger, Jennifer Wenthová atď.

  Aktuálnymi držiteľmi traťového rekordu na 2x4km za 24:29 min sú Nada Ina Pauerová a Richard Ringer.  

  Pre rozličné bežecké páry v štartovom poli sa počas rokov pridávali ďalšie a ďalšie hodnotiacie kategórie.

  S ôsmimi rozličnými hodnotiacimi kategóriami, a siedmimi  vekovými kategóriami si každý pár nájde to svoje. Manželia, súrodenci, rodičia a deti, spriatelené páry, páry bez sobášneho listu, …

  Viac ako 30. rokov ONA+ON behu

  „Tradícia ONA+ON behu existuje už viac ako 30 rokov. Tešíme sa, že každý rok môžeme privítať množstvo párov, ktoré sa s tohto podujatia účastnia od samotného začiatku“. natešene rozprávajú Ilse Dippmannová a Andreas Schnabl o jubileu.

  Organizáciu ONA+ON behu, ktorý vznikol pod taktovou Cricket Wien  prebral v roku 2011 tím Rakúskeho behu žien®.

   „Našim cieľom bolo postaviť na nohy milé a rodinné bežecké podujatie“, spomína Susanna Undeutschová, jedna z nositeliek nápadu a bežkýň o vzniku Ona + On behu. Charakter tohto podujatia sa udržal počas celej doby jeho existencie.

VIAC AKO 30 ROKOV ONA+ON BEHU

Minulosť a súčasnosť

1984

V tomto roku vznikol – vtedy ešte tak zvaný „On-a-Ona beh“ – pod záštitou Cricket Clubu. Otcom podujatia a iniciátor Leopold Kascha o podujatí: „Hlavnou myšlienkou tohto podujatia bolo zorganizovať podujatie, s ktorým by si aj organizátori spravili radosť. Trošku íny pretek, v ktorom nejde len čisto o umiestnenie ale hlavne o to dobre sa zabaviť s bežeckým partnerom a nechať odznieť tvrdú bežeckú sezónu“

Premiéry tohto behu v novembri 2014 sa zúčastnilo 52 bežeckých párov, takto postavili základný kameň pre bežeckú tradíciu pre páry.

2001

Ilse Dippmannová a Andreas Schnabl s tímom Rakúskeho behu žien® prebrali v roku 2001 organizáciu párového behu, ktorej vdýchol život klub Cricket Wien.

Osobitný charakter podujatia – milú a rodinnú atmosféru – sa podarilo udržať aj po 30 rokoch ONA+ON behu.

2007

Aj pre skúsených športovcov bol 24. ONA+ON beh zaujímavou výzvou: divoké sneženie, šmykľavá hlavná alej no zároveň aj zimno-romantická atmosféra behu, a štarový výstrel pre 2x4km pre ňu a pre neho presne o 11:11 hod. - na začiatok fašiangov.

Najrýchlejším párom sa stal Andreas Stitz a Andrea Mayrová. 2x4km absolvovali za 28:00,3 minút.

K celkovým výsledkom>>>

2008

25 ročné jubileum! 2.268 žien a mužov oslavovalo štvrťstoročnicu ONA+ON behu a zároveň aj účastnícky rekord.

V elitnom preteku už po tretí krát zvíťazila úradujúca majsterka v behu do kopca Andra Mayrová s bežeckým partnerom Tobiasom Zollesom. Na 2x4km potrebovali len 25:40 min.

Za posledných 25 rokov sa zúčastnilo tradičného ukončenia bežeckej sezóny v rámci ONA+ON behu spolu 17.228 žien a mužov

K celkovým výsledkom>>>

2012

Zvládli sme to! 18 rokov starý traťový rekord bol prekonaný!

Až do poslednej miunúty preteku sme boli v napätí. O to väčšia bola radosť keď čas Anity Baierlovej (rakúska štátna majsterka v krosovom behu, na 5000m a 10km cestného behu) a Andreasa Vojtu (rakúsky štátny majster v krosovom behu, 3000m a 1500m) na 2x4km prekonal o celých 11 sekúnd čas Elleny Buchleitnerovej a Johannesa Schmida z roku 1994 (čas 25:12 min). Nový rekord mal čas 25:01 min n a2x4km.

K celkovým výsledkom>>>

2013

30. vydanie ONA+ON behu dňa 10. novembra 2013 vo viedenskom Prátri ponúklo napínavý pretek. Medzi 3.430 bežcami stáli na štarte aj mnohý rakúsky špičkový.  Annabelle Mary Konczerová a Niki Franzmaier si celkovým časom 25:49,6 min na 2x4km zabezpečili 1. miesto.

2014

Traťový rekord! Jennifer Wenthová a Christoph Sander zabehli nový traťový rekord ONA+ON behu

Jennifer Wenthová a Christoph Sander víťazi 31. ONA+ON behu. S časom 24:45 min na 2x4km zabehli nový traťový rekord. aben sie einen neuen Streckenrekord aufgestellt.

Jennifer Wenthová a Christoph Sander patria k rakúskej bežeckej špičke. Obaja vo svojej životnej forme - mali iba jeden cieľ – poraziť traťový rekord Anity Baierlovej a Andreas Vojtu z rokru   2012 (25:01,6 min na 2x4km) – misia bola splnená.

1.809 bežeckých párov - nový účastnícky rekord

Recept na úspech „4km ONA– 4km ON“ sa v roku 2014 postaral o účastnícky rekord ale aj množstvo radosti zo spoločného behu. Preteku sa účastnilo 1.809 bežeckých párov - teda maximálny počet účastníkov.

2015

Víťazný pár: Jennifer Wenthová & Christop Sander víťazia na ONA+ON behu 

Na 32. ONA+ON behu sa stáva víťazným párom opäť Jennifer Wenthová a Christop Sander! S časom 25:00 min na 2x4km len o chlp minuly vlastný traťový rekord z predošlého ročníka (2014: 24:45,4 min), no napriek tomu prebehli ako najrýchlejší bežecký pár cez cieľovú líniu. 

Na štart 32. ONA+ON behu sa postavilo spolu 1.824 bežeckých párov, ktoré následne spoloče oslavovali svoj úspech. 

2016

Carina Schrempfová und Timon Theuer víťazia na 33. ONA+ON behu 2016

V rámci ukončenia sezóny ľahkej atletiky sa postavilo na štart elitného preteku opäť mnoho bežeckých párov. Silno obsadené štartové pole spravilo pretek neuveriteľne napínavým až do samotného konca. S časom 26:28 min na vzdialenosť 2x4km sa stali Carina Schrempfová a Timon Theuer víťazným párom 33. ONA+ON behu vo viedenskom Prátri.

1.843 bežeckých párov, to je spolu 3.686 bežkýň a bežcov, bolo na štarte 33. ONA+ONA behu vo viedenskom Prátri. Tak mnoho ako nikdy doteraz. 

K reportáži 2016>>

2017

Vera Mairová a Stefan Listabarth víťazia na 34. ONA+ON behu 2017

Skvelé bežecké podmienky - rovinatá bežecká trať a chladnejšie počasie - dopomohlo Vere Mairovej a Stephanovi Listabarthovi zvíťaziť na ONA+ON behu 2017 s časom 26:10 min na 2x4km k víťazstvu.

Na štart 34. ONA+ON behu do viedenského Prátr prišlo 1.848 bežeckých párov, to je spolu 3.696 bežkýň a bežcov na štarte. - Tak mnoho ako nikdy doteraz.

K reportáži >>>

2018

Nový traťový rekord na 35. ONA+ON behu

Nada Ina Pauerová a Richard Ringer podali na 35. vydaní ONA+ON behu skvelý bežecký výkon vďaka ktorému sa im podarilo spraviť nový traťový rekord. S časom 24:29 min na 2x4km prebili 4 roky starý traťový rekord o 16 sekúnd a skončili na prvom mieste v kategórií elitných bežcov. 

Recept na úspech znie „4km pre ŇU + 4km pre NEHO“, 7 rôznych hodnotiacich kategórií, príjemná, priateľská nálada - toto spravilo za 35 rokov z ONA+ON behu niečo osobitné a atraktívne pre bežcov a bežkyne. Podujatia sa dňa 11.11.2018 zúčastnilo 3.196 bežkýň a bečov.

K reportáži >>>

2019

Lena Millonigová a Stefan Schmid víťazia na 36. ONA+ON behu 

Lena Millonigová a Stefan Schmid z prehľadom zvíťazili na 36. ONA+ON behu. S cieľovým časom 25:28,4 min na 2x4km boli prvým párom a víťazmi elitnej kategórie.

Uvoľnená a priateľská atmosféra každého ročníka spravili z ONA+ON behu za 36 rokov existencie výnimočné podujatie. Napriek chladnejšiemu počasiu sa 10. 11. 2019 na štart 36. ročníku postavilo na  2.630 bežcov a bežkýň, teda 1.315 bežeckých párov!

K reportáži>>

 

Siegerpaar 2019 SIE+ER Lauf

2020/2021

Zrušené kvôli pandémií

Kvôli COVID-19 pandémií a znej plynúcich bezpečnostných opatrení sa ONA+ON beh v roku 2020 a 2021 žial nemohol konať. 

2022

Konečne opäť spolu!

Lena Millonigová a Marcel Tobler sa vracajú na štart elitnéj kategórie a opäť víťazia! 37. Ročník podujatia zažíva skvelý cieľový finiš v čase 25:08,4 min na 2x4 km a Lena Millonigová sau ž 2hý krát stavia na stupienok víťazov ONA+ON behu.

Na 37. ročníku ONA+ON behu, ktorý sa konal 06.11.2022 sme privítali 1.296 bežkýň a bežcov. Chladnejšie jesenné počasie prialo skvelým športovým výkonom.

K reportáži >>

Tiráž

S našim newslettrom budeš vždy skvelo informovaný!

Facebook Instagram

Social Media

 

Impressum

Veranstalter, Medieninhaber, Inhalte (Texte und Bilder)

Österreichischer Frauenlauf GmbH
Postfach 17
A-1006 Wien

Fax.: +43 1 713 87 86 - 16
E-Mail: office@sie-er-lauf.at

Firmenbuchnummer: FN 338598p
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wien
UID-Nr.: ATU 65393077
Behörde gem. ECG: Magistratischer Bezirksamt des 3. Bezirkes
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien

weitere Infos

Unternehmensgegenstand:
Organisation von Sportveranstaltungen
Veranstaltung von Seminaren
Handel mit Waren aller Art

© Österreichische Frauenlauf GmbH 2015:
Das Copyright der Inhalte (Texte und Bilder) von www.sie-er-lauf.at liegt bei der Österreichischen Frauenlauf GmbH. Die Nutzung von Texten für private Zwecke, vor allem jener die zum Download angeboten werden, ist gestattet. Die Verwendung von Inhalten, auch auszugsweise, für gewerbliche Zwecke, ist ohne Zustimmung der Österreichische Frauenlauf GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt auch für Vervielfältigung, Mikroverfilmungen und die Verbreitung mit elektronischen Systemen.

Fotocredits: Agentur Diener, Österreichischer Frauenlauf GmbH, Nike

DATENSCHUTZ

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig und auch gesetzlich gefordert. Als Ihr Dienstleister verarbeiten wir personenbezogene Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die nachstehende Übersicht soll Sie über die wichtigsten Aspekte informieren.

Verantwortlicher
Österreichischer Frauenlauf GmbH
Barmherzigengasse 17/5/69
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 713 87 86 - 0
Fax.: +43 1 713 87 86 - 16
E-Mail: office@oesterreichischer-frauenlauf.at

Firmenbuchnummer: FN 338598p
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wien
UID-Nr.: ATU 65393077 
Behörde gem. ECG: Magistratischer Bezirksamt des 3. Bezirkes
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien
Datenschutzbeauftragter
Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht!

Zweck der Datenverarbeitung
Zur Abwicklung des bestehenden Vertragsverhältnisses, der Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen, Aktivitäten oder Dienstleistungen (z.B. ASICS Österreichischer Frauenlauf, Frauen Fun Run, Sie + Er Lauf, Frauenlauftrainings, Organisierte Anreise, etc.)  verarbeiten wir die von Ihnen persönlich bei der jeweiligen Anmeldung bekannt gegebenen Daten einschließlich automationsunterstützt für diesen Zweck erstellte und archivierte Textdokumente, Anmeldebestätigungen, Rechnungen und  sonstige Korrespondenz.

Rechtsgrundlagen
Vertragsverhältnis, gesetzliche Verpflichtung, berechtigte Interessen

Verarbeitete Datenkategorien
Anmeldedaten sowie Daten, die zur Abwicklung des jeweiligen Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

Schutz der Daten
Die Österreichische Frauenlauf GmbH legt seit der Gründung Wert auf den Schutz personenbezogener Daten und hat zahlreiche organisatorische und technische Maßnahmen zum Datenschutz gesetzt. 
Zahlungen erfolgen direkt auf der sicheren Website eines professionellen Payment Service Providers! Daher werden Konto- oder Kreditkartendaten nicht bei uns gespeichert!

Dauer der Datenspeicherung
Die Daten werden auf Dauer der Vertragsbeziehung und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zumindest solange aufbewahrt, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen bzw. Garantie-, Gewährleistungs- oder Verjährungsfristen aufrecht sind.

Weitergabe von Daten an Dritte
Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten bzw. bekannt gegebenen personenbezogenen und sonstigen Daten nur soweit es mit der Abwicklung des Vertragsverhältnisses im Zusammenhang steht und notwendig ist. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur auf Grundlage der DSGVO im für die Vertragsabwicklung erforderlichen Umfang (z.B. Zahlungsverkehr, Erstellen von Einladungsmailings, Startunterlagen und Ergebnissen, Notfall einer Erste Hilfe Leistung, etc.), beruhend auf einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Buchhaltung, Finanzamt) oder eines berechtigten Interesses.

Empfängerkategorien
Mögliche Empfänger von Daten können sein: an der Geschäftsabwicklung beteiligte Dritte wie Payment Service Provider, Kreditkartenunternehmen, Dienstleister des Zahlungsverkehrs Auftragsverarbeiter zur Personalisierung,  Zeitnehmer, Rettungsdienste, Finanzamt, Buchhaltung und Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung unserer unternehmensinternen IT-Infrastruktur (Software, Hardware) beauftragt sind.

Datenübertragbarkeit
Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Quelle der Daten
Selbst im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhoben und erfasst bzw. wie uns von der TeilnehmerIn bzw. Kundin bekannt gegeben.

Die Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist nicht vorgesehen.

Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie Ihre Daten bereitstellen und es gibt auch keine Verpflichtung dazu. Die Daten sind allerdings erforderlich, damit das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Als betroffener Person stehen Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:

Österreichischer Frauenlauf GmbH
1030 Wien, Barmherzigengasse 17/5/69
Email: office@oesterreichischer-frauenlauf.at
Tel: 0043-(1)71387860

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.

DATENSCHUTZ

Der Schutz von personenbezogenen Daten ist uns wichtig und auch gesetzlich gefordert. Als Ihr Dienstleister verarbeiten wir personenbezogene Daten nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Die nachstehende Übersicht soll Sie über die wichtigsten Aspekte informieren.

Verantwortlicher
Österreichischer Frauenlauf GmbH
Barmherzigengasse 17/5/69
A-1030 Wien
Tel.: +43 1 713 87 86 - 0
Fax.: +43 1 713 87 86 - 16
E-Mail: office@oesterreichischer-frauenlauf.at

Firmenbuchnummer: FN 338598p
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wien
UID-Nr.: ATU 65393077 
Behörde gem. ECG: Magistratischer Bezirksamt des 3. Bezirkes
Mitglied der Wirtschaftskammer Wien
Datenschutzbeauftragter
Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht!

Zweck der Datenverarbeitung
Zur Abwicklung des bestehenden Vertragsverhältnisses, der Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen, Aktivitäten oder Dienstleistungen (z.B. ASICS Österreichischer Frauenlauf, Frauen Fun Run, Sie + Er Lauf, Frauenlauftrainings, Organisierte Anreise, etc.)  verarbeiten wir die von Ihnen persönlich bei der jeweiligen Anmeldung bekannt gegebenen Daten einschließlich automationsunterstützt für diesen Zweck erstellte und archivierte Textdokumente, Anmeldebestätigungen, Rechnungen und  sonstige Korrespondenz.

Rechtsgrundlagen
Vertragsverhältnis, gesetzliche Verpflichtung, berechtigte Interessen

Verarbeitete Datenkategorien
Anmeldedaten sowie Daten, die zur Abwicklung des jeweiligen Vertragsverhältnisses erforderlich sind.

Schutz der Daten
Die Österreichische Frauenlauf GmbH legt seit der Gründung Wert auf den Schutz personenbezogener Daten und hat zahlreiche organisatorische und technische Maßnahmen zum Datenschutz gesetzt. 
Zahlungen erfolgen direkt auf der sicheren Website eines professionellen Payment Service Providers! Daher werden Konto- oder Kreditkartendaten nicht bei uns gespeichert!

Dauer der Datenspeicherung
Die Daten werden auf Dauer der Vertragsbeziehung und nach Beendigung des Vertragsverhältnisses zumindest solange aufbewahrt, als gesetzliche Aufbewahrungsfristen bzw. Garantie-, Gewährleistungs- oder Verjährungsfristen aufrecht sind.

Weitergabe von Daten an Dritte
Wir speichern und verarbeiten die uns übermittelten bzw. bekannt gegebenen personenbezogenen und sonstigen Daten nur soweit es mit der Abwicklung des Vertragsverhältnisses im Zusammenhang steht und notwendig ist. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nur auf Grundlage der DSGVO im für die Vertragsabwicklung erforderlichen Umfang (z.B. Zahlungsverkehr, Erstellen von Einladungsmailings, Startunterlagen und Ergebnissen, Notfall einer Erste Hilfe Leistung, etc.), beruhend auf einer gesetzlichen Grundlage (z.B. Buchhaltung, Finanzamt) oder eines berechtigten Interesses.

Empfängerkategorien
Mögliche Empfänger von Daten können sein: an der Geschäftsabwicklung beteiligte Dritte wie Payment Service Provider, Kreditkartenunternehmen, Dienstleister des Zahlungsverkehrs Auftragsverarbeiter zur Personalisierung,  Zeitnehmer, Rettungsdienste, Finanzamt, Buchhaltung und Steuerberater, Rechtsanwälte, Unternehmen, die im Rahmen der Betreuung unserer unternehmensinternen IT-Infrastruktur (Software, Hardware) beauftragt sind.

Datenübertragbarkeit
Es besteht kein Recht auf Datenübertragbarkeit.

Quelle der Daten
Selbst im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung erhoben und erfasst bzw. wie uns von der TeilnehmerIn bzw. Kundin bekannt gegeben.

Die Übermittlung an Empfänger in einem Drittland (außerhalb der EU) oder an eine internationale Organisation ist nicht vorgesehen.

Es ist weder vertraglich noch gesetzlich vorgeschrieben, dass Sie Ihre Daten bereitstellen und es gibt auch keine Verpflichtung dazu. Die Daten sind allerdings erforderlich, damit das Vertragsverhältnis ordnungsgemäß durchgeführt werden kann.

Als betroffener Person stehen Ihnen grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Widerspruch zu. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich bitte an:

Österreichischer Frauenlauf GmbH
1030 Wien, Barmherzigengasse 17/5/69
Email: office@oesterreichischer-frauenlauf.at
Tel: 0043-(1)71387860

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in irgendeiner Weise verletzt worden sind, steht es Ihnen frei, bei der Datenschutzbehörde Beschwerde zu erheben.

 

Teilnahmebedingungen


A. Wettkampfbestimmungen
B. Organisatorisches
C. Haftungsausschluss
D. Persönliche Daten
E. Bedingungen für den einmaligen Lastschrift-Einzugsverkehr


Die Teilnahmebedingungen gelten für alle TeilnehmerInnen, die am Sie + Er Lauf teilnehmen. Die Teilnahmebedingungen regeln das durch die Anmeldung zustande kommende Rechtsverhältnis zwischen TeilnehmerIn und Veranstalter und sind in der bei der Anmeldung jeweils veröffentlichten Version gültig.
Veranstalter des Sie + Er Laufes ist die Österreichischer Frauenlauf GmbH.

Als Gerichtsstand gilt Wien.


A. Wettkampfbestimmungen
1. Teilnahmeberechtigt sind alle, die sich bei den Organisatoren ordnungsgemäß angemeldet haben.

2. Die Veranstaltung und die Bewerbe finden bei jedem Wetter statt. Die Organisatoren behalten sich jedoch das Recht vor, bei "Gefahr im Verzug" die Bewerbe ohne Anspruch auf etwaige Rückvergütung der Nenngebühr vorzeitig abzubrechen (z.B. Unwetter, höhere Gewalt, Terror etc.).

3. Die Teilnahme an den Bewerben unter Verwendung anderer Sportgeräte ist nicht gestattet. Sportgeräte jeglicher Art, welche die Sicherheit oder Gesundheit der Teilnehmerinnen oder Besucher der Veranstaltung beeinträchtigen können, dazu gehören z.B. Inline Skates, Fahrräder, sind zur Teilnahme an der Veranstaltung nicht zugelassen.

4. Die Teilnahme mit Rollstühlen bzw. Handbikes, das Begleiten auf Fahrrädern, Inline-Skates und anderen Fortbewegungsmitteln sowie die Mitnahme von Kinderwägen und Tieren, ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich.

5. Das Laufen mit Nordic Walking Stöcken ist aus sicherheitstechnischen Gründen nicht erlaubt.

6. Das Begleiten durch nicht zum Laufbewerb angemeldete Personen ist nicht erlaubt.

7. Die von der Organisation zugewiesene Starteinteilung (lt. Startnummer) ist einzuhalten.

8. Die persönliche offizielle Startnummer darf nicht verändert (verkleinert, gefaltet, überklebt, etc.) oder der Werbeaufdruck unsichtbar oder unkenntlich gemacht werden. Die persönliche Startnummer ist an der Vorderseite des Oberkörpers zu tragen.

9. Die Nichteinhaltung einer oder mehrerer der genannten Punkte 3. bis 8. führt zur Disqualifikation der jeweiligen TeilnehmerIn. Die vom Veranstalter befugten Mitarbeiter sind berechtigt, TeilnehmerInnen, die gegen diese Regeln verstoßen, jederzeit aus dem Bewerb zu nehmen.

10. Den Anweisungen der Organisatoren und ihres entsprechend kenntlich gemachten Personals ist unbedingt Folge zu leisten. Bei Handlungen, die den ordnungsgemäßen Verlauf der Veranstaltung stören oder die Sicherheit der übrigen TeilnehmerInnen gefährden können, sind die Organisatoren berechtigt, den Ausschluss des Betreffenden von der Veranstaltung und/oder die Disqualifizierung auszusprechen.

11. Bei allen Bewerben erfolgt die Zeitnehmung durch die Pentek Timing GmbH mittels "Chip System". Dazu benötigt jede TeilnehmerIn einen "Zeitnehmungs-Chip". Besitzt die/der TeilnehmerIn keinen eigenen Zeitnehmungs-Chip, kann der/die LäuferIn im Rahmen der Startnummerausgabe zu den in der Website der Organisatoren genannten Konditionen der Firma Pentek timing GmbH einen Chip anmieten. Ohne Chip gibt es keine Zeitnehmung. Ohne Zeitnehmung ist keine Einzel- und/oder Paarwertung möglich. Mit dem Kauf eines Chips im Rahmen der Startnummernausgabe des Sie + Er Laufes erklärt sich die / der TeilnehmerIn mit der Weitergabe ihrer / seiner personenbezogenen Daten durch die Organisatoren an die Pentek timing GmbH einverstanden.


B. Organisatorisches
1. Anmeldungen können nur über das Online Anmeldesystem unter www.sie-er-lauf.at oder mittels offiziellem Anmeldeformular per Post (Postfach 17, 1031 Wien) oder Fax (+43 1 7138786-16) erfolgen. Anmeldungen per e-mail oder Telefon werden nicht entgegen genommen.

2. Die Nenngebühr kann bei allen Arten der Anmeldung mittels Kreditkarte (Visa, Eurocard/Mastercard, Diners Club) oder einmaliger Bankeinzugsermächtigung (nur für österreichische Bankverbindungen) bezahlt werden. Bei Online Anmeldung erfolgt der Bankeinzug über die Hobex AG. Für den Fall der Nichteinlösung der Lastschrift, erklärt sich die / der TeilnehmerIn mit der Anmeldung damit einverstanden, dass der Veranstalter der Hobex AG auf Aufforderung Namen, Adresse und Geburtsdatum die / der TeilnehmerIn vollständig übermittelt.

3. Bei Verhinderung jeglicher Art bzw. Nichtteilnahme ist ein Rücktritt von der Anmeldung nicht möglich und es besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Nenngebühr.

4. Bankspesen, die durch falsche, unvollständige oder unleserliche Angaben entstehen, werden der / dem TeilnehmerIn in Rechnung gestellt.

5. Doppelte Anmeldungen können aus organisatorischen Gründen nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Nenngebühr, es kann aber gegen eine Bearbeitungsgebühr von € 5,- eine Namens- und Datenänderung durchgeführt werden.

6. Die Organisatoren behalten sich vor, die Zahl der TeilnehmerInnen aus organisatorischen Gründen im eigenen Ermessen zu beschränken. Anmeldungen, die das definierte Limit überschreiten, können vom Veranstalter abgelehnt werden. Die Berücksichtigung der Anmeldungen erfolgt nach Eingangsdatum.

7. Nach dem Voranmeldeschluss am 31. Oktober 2014 erhält jede / jeder TeilnehmerIn eine Anmeldebestätigung via e-mail zugesandt. Diese ist auszudrucken und zur Startnummernausgabe mitzubringen. Die Abholung der Startunterlagen ist nur unter Vorlage der Anmeldebestätigung und/oder eines amtlichen Lichtbildausweises möglich.

8. Der Veranstalter ist berechtigt TeilnehmerInnen zu disqualifizieren bzw. von der Veranstaltung auszuschließen, welche bei der Anmeldung wissentlich falsche Angaben zu personenbezogenen Daten gemacht haben, die für die Bewertung ihrer sportlichen Leistung relevant sind, und/oder einer Sperre durch einen nationalen oder internationalen Verband unterliegen bzw. der Verdacht besteht, dass die / der TeilnehmerIn nach Einnahme nicht zugelassener Substanzen (Doping) an den Start geht.


C. Haftungsausschluss
1. Mit der Anmeldung zum Sie + Er Lauf erkennt jede / jeder TeilnehmerIn den Haftungsausschluss des Veranstalters bzw. der Organisatoren für Schäden jeder Art an. Der Veranstalter bzw. die Organisatoren haftet nicht für Sach- und Vermögensschäden.

2. Mit der Anmeldung zum Sie + Er Lauf erklärt jede / jeder TeilnehmerIn, weder gegen die Veranstalter, Organisatoren und Sponsoren des Sie + Er Laufes oder deren Vertreter, Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen jeder Art geltend zu machen, die durch die Teilnahme am Sie + Er Lauf entstehen könnten.

3. Ist der Veranstalter bzw. sind die Organisatoren aufgrund behördlicher Anordnung, aus Sicherheitsgründen oder in Fällen höherer Gewalt verpflichtet, Änderungen in der Durchführung der Veranstaltung vorzunehmen oder diese abzusagen, besteht keine Schadenersatzpflicht des Veranstalters gegenüber der / dem TeilnehmerIn.

4. Der Veranstalter bzw. die Organisatoren übernehmen keine Haftung für die von der / dem TeilnehmerIn bei dem von den Organisatoren angebotenen offiziellen Garderobedienst abgegebenen und verwahrten Gegenstände.

5. Der Veranstalter bzw. die Organisatoren übernehmen keinerlei Haftung für gesundheitliche Risiken der TeilnehmerInnen im Zusammenhang mit der Teilnahme am Sie + Er Lauf. Die Verantwortung zur vorherigen ärztlichen Überprüfung ihres Gesundheitszustandes obliegt jeder / jedem TeilnehmerIn selbst.

6. Der Veranstalter behält sich vor, Personen zu deren Schutz die Teilnahme am Sie + Er Lauf zu verwehren, wenn ihm im Vorhinein bestehende gesundheitliche Probleme dieser Personen bekannt sind, und diese Personen aus Sicht des Veranstalters mit einer Teilnahme am Sie + Er Lauf zusätzliche gesundheitliche Risken eingehen würden. In diesem Zusammenhang ist der Veranstalter berechtigt von diesen Personen auch ärztliche Bestätigungen über eine unbedenkliche Teilnahme einzuholen.

D. Persönliche Daten
1. Mit der Anmeldung erklärt sich jede / jeder TeilnehmerIn mit der maschinellen Speicherung der angegebenen personenbezogenen und zur Zahlungsabwicklung notwendigen Daten zum Zwecke der Durchführung und Abwicklung der Veranstaltung einverstanden.

2. Mit der Anmeldung erklärt sich die / der TeilnehmerIn einverstanden, dass Teile (Name, Vorname, Jahrgang, Nationalität, Team/Verein, Strecke und Zeit) der personenbezogenen Daten in Starter- und Ergebnislisten im Internet, im offiziellen Ergebnisheft und durch Aushang am Veranstaltungsgelände veröffentlicht werden.

3. Die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Sie + Er Lauf gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Interviews der Teilnehmerin können vom Veranstalter ohne Vergütungsanspruch in Rundfunk und Fernsehen, Printmedien, Internet, Werbung, Büchern, fotomechanischen Vervielfältigungen - Filme, Videocassetten etc. genutzt, verbreitet und veröffentlicht werden.

4. Mit der Anmeldung erklärt sich die / der TeilnehmerIn mit der Zusendung von veranstaltungsrelevanten Informationen per Post und e-mail durch den Veranstalter einverstanden. Mit Ausnahme der in Punkt A.11. und B.2. genannten Gründe, erfolgt keine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte.


E. Bedingungen für den einmaligen Lastschrift-Einzugsverkehr
Bedingungen für den einmaligen Lastschrift-Einzugsverkehr: Die vom Konto abzubuchenden Beträge unterliegen keiner betragsmäßigen Beschränkung. Die kontoführende Bank ist berechtigt, Lastschriften zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. In einem solchen Fall wird der Zahlungsempfänger verständigt. Teilzahlungen sind nicht zu leisten. Die kontoführende Bank ist berechtigt, diesen Auftrag nicht mehr durchzuführen, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. In einem solchen Fall wird der Zahlungsempfänger verständigt. Durch die Weitergabe dieses Auftrages an den Zahlungsempfänger entsteht für die kontoführende Bank keine Haftung. Der Auftraggeber kann gegenüber der kontoführenden Bank keine Einwendungen gegen Belastungen, die im Rahmen dieses Auftrages erfolgen, geltend machen. Einwendungen, die sich auf das der Lastschrift zugrunde liegende Rechtsgeschäft beziehen, sind zwischen dem Auftraggeber und dem Zahlungsempfänger direkt zu regeln. Dieser Auftrag ist widerrufbar. Ein Widerruf des Auftrages gilt ab dem Zeitpunkt des Einlangens bei der kontoführenden Bank. Der Auftraggeber hat den Zahlungsempfänger gleichzeitig zu benachrichtigen. Im Übrigen gelten die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen der österreichischen Kreditunternehmungen" in der letztgültigen Fassung. Bei Nichtteilnahme kann das Startgeld nicht rückerstattet werden.